Baca Gazlarında Kükürt Giderme

Whatsapp ile Paylaşın

Dünyada enerji ihtiyacının karşılanması için birçok enerji kaynağı bulunmaktadır. Fosil yakıtlar enerji kaynaklarının başında yer almaktadır. Kömür fosil yakıtlar arasında yer alan maddelerden bir tanesidir.

Bazı enerji santrallerinde enerji elde edebilmek için kömür kullanılmaktadır. Kömür yakıt ile çalışan santrallere termik santral denir. Termik santrallerin çalışması sırasında bacaklarından çevreyi kirletici maddeler çıkmaktadır. Bu maddeler aşağıdaki gibidir.

●SOx (Sülfür Gazları)

●NOx (Azot Gazları)

●CO (Karbon Monooksit)

●CO2 (Karbondioksit)

HF (Hidroflorik Asit)

HCl (Hidroklorik Asit)

●Hg (Civa)

●Toz salımı

●Asit Yağmurları

Bu gibi kirletici maddeler havaya bacalardan salınır ve daha sonra sera etkisi yaratmak suretiyle kül şeklinde, havaya ve toprağa karışmaktadır. Bu nedenle çevre kirliliği oluşmaktadır. Bu gibi baca gazı salınımının engellenmesi doğa için elzem bir durumdur.

Bu gibi kirleticileri engellemenin farklı yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemli olanlardan bir tanesi kükürt içeren gazlardır. Bu yazımızda baca gazlarından salınan kükürt bileşimlerin engellenmesi için izlenecek bir metottan bahsedeceğiz.

Baca Gazlarındaki Kükürt Giderici Bileşim

Son yıllarda kömür piyasasındaki değişiklikler ve fabrikalardaki kükürt içeriğinde meydana gelen değişiklikler aşırı kükürt birikimi yapmaktadır. Kükürt gidermek için eski teknolojiler maliyet açısından yüksektir. Ve kükürt giderimi sırasında düşük miktarlara indirmemektedir. Bunun için yeni bir teknoloji olan kükürt giderme ajan teknolojisi geliştirilmiştir.

Baca gazlarındaki kükürt giderici bileşim aşağıdaki gibidir.

  • Adipik Asit
  • Glutarik Asit
  • Sodyum Klorür
  • Sodyum Sülfat
  • Magnezyum Sülfat
  • Sülfosüksinik Asit Diizooktil

Bu bileşim ile yapılan kükürt giderme işlemlerinde kireç miktarı azalır. Bu sayede ekipman tıkanması da azalmaktadır. Ve enerji verimliliği artmaktadır. Kireç taşı bulamacına karıştırılarak uygulama yapılır. Mekanik karıştırma yapılmaktadır.

Islak formda kükürt giderme pH düzeyine önemli ölçüde bağlıdır. Özellikle düşük pH değerinde sistemin çalışması daha etkilidir. Kukurt giderici etken madde (Adipik Asit ve Glutarik Asit) miktarı arttıkça kükürt giderme işlemi daha verimli hale gelmektedir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir