Bitkilerde Salisilik Asit Ve Organik Asit İşlemesi

Whatsapp ile Paylaşın

Genel olarak bitki büyümesini olumsuz etkilemeden bitkilerde hastalık direncini geliştirmeye yönelik yöntemlerle ilgilidir. Bitki dokusunu bir benzoik asit ve bir organik amin ile işleyerek bu tür sonuçlara ulaşmak için yöntemlere yöneliktir.

Tarım İlaçları Neden Kullanılır?

  • Mantar,
  • Virüs,
  • Bakteri,

Popülasyonlarını kontrol etmek için kullanılır. Bu bileşikler, üreticinin hastalık baskısını yönetmesine olanak sağlamıştır. Bu kimyasal uygulamalar geçmişte değerli olsa da, üreticinin bunları gelecekte aynı oranda kullanması pek olası değildir. Bitkiyi uyararak hastalığı kontrol etmesi sağlanmaktadır. Bitkilerin patojenez protein üretme yeteneği mevcuttur ve bu sayede bitki kendini patojenlere karşı korumaya alırlar.

Bitkilerde Oluşan Fungal Hastalıklar Nelerdir?

Bitkiler sürekli olarak patojenik mikroorganizmaların saldırısı altındadır. Fungal, viral ve bakteriyel saldırılara maruz kalmanın neden olduğu patojenik saldırılar sıklıkla saldırı alanıyla sınırlıdır.

Hücre ölürken lezyonlara neden olur. Hücre ölümü, patojene karşı aşırı duyarlı bir parçasıdır. Bu reaksiyon, lezyon oluşturan patojen için aşılayıcı görevi görür. Aşılama yapılması bitkiye direnç katar ve bitkide verimi arttırır.  Bazı fenolik bileşiklerin, patojenik organizmaların yokluğunda bu patojenlerle ilgili proteinleri indükleyebildiği artık iyi bilinmektedir. Bu bileşikler sinamik, benzoik asit, kumarik asit ve salisilik asit ve salisilik asit tuzlarını içerir. Patogenez proteinleri kitin enzimleridir. Fungal hastalıklar bitkiye girmek için yaraya ihtiyaç duyarlar.

Bitkilerdeki Oluşan Yaraların Sebepleri Nelerdir?

  • Don,
  • Sel,
  • Rüzgar,
  • Kuraklı.
  • Dış etmenler ve iç etmenler,
  • Gen,

Sistemik direnç tipik olarak lezyon boyutunda bir azalma ile karakterize edilir. Lezyon yanıtı, patojeni izole etmek ve daha fazla enfeksiyonu önlemek için programlanmış bir hücre ölümüdür. 

Bitkide Çinko Fazlalığının Sonuçları Nelerdir?

Bitkilerde çinko fazlalığının en belirgin etkisi kök uzamasının engellenmesidir.  Çinkonun iyon çapı Fe ve Mg’un  iyon çaplarına benzerlik gösterdiği için çinko fazlalığı, bu elementlerin noksanlıklarını görülmesine neden olur. Yüksek çinko seviyeleri, vektörü olan mantarı kontrol ederek su teresi kloratik yaprak lekesi virüsünü etkili bir şekilde bastırır.

Bitkilerde Patojenez Nasıl Engellenir?

Patenojez ilişkili enzim sınıflarının üretimini uyardığı veya ortaya çıkardığı bilinen birkaç bileşiğin uygulanması, aynı anda enfeksiyona karşı daha fazla koruma sağlar, enfeksiyon oranını önler veya en aza indirir ve enfeksiyondan sonra uygulanırsa, enfeksiyonu durdurur. Rezonans yapılarının kullanımıyla yapısal benzerlikler kolayca görülür. Benzimidiazollerin ve türevlerinin biyolojik olarak aktif malzemeler olarak kullanılması aslında Oksinleri taklit ediyor olabilir.

Düzenleyici İşlevleri Nelerdir?

Organizmalarla etkileşimler için sinyal üreticileri, büyümenin düzenlenmesi ve organizmadaki her hücrenin yapısal bütünlüğü. Salisilik asit uygulamasının ayrıca etilen biyosentezini inhibe ettiği, çimlenmeyi inhibe ettiği, yara tepkilerini bloke ettiği, membran iyon taşınmasını ve köklerin emilimini engellediği, hızlı membran depolarizasyonunu ve transmembran elektrokimyasal potansiyelinin çökmesini indüklediği, yapraklarda ve epidermal şeritlerde terlemeyi azalttığı, tersine çevirdiği bulunmuştur.

Bitkide Yağ Asidi Ne İşe Yarar?

Patojen bir bitkinin yaprak yüzeyine saldırdığından ve patojene karşı ilk bariyer tipik olarak kütikül olduğundan ve kütikül yağ asidi esterlerinden oluşur; kütikül alkol veya ketonda çözünür. Şelatlı metal iyonları ile kombinasyon halinde hidroksil, karbonil veya ketal fonksiyonel grupların kullanılması, kütikül yoluyla bitki hücresine katyon geçirgenliğine yardımcı olabilir.

Bitkiler tipik olarak bir dizi patojenin hastalık baskısı altında olduğundan ve belirli bir göstericiden eksprese edilen enzimler bir şekilde patojene özgü olduğundan, birkaç göstericinin uygulanması daha fazla koruma sağlar.

Bitkinin bir etilen indükleyici bileşik ile daha fazla işlendiği yerde daha da fazla gelişme gözlemlenmiştir. Alternatif olarak, benzoik asit ve türevlerinin ve nitrojen içeren bileşiklerin, ikame edilmiş benzoik asidin bir amin tuzları olarak uygulanabileceği bulunmuştur.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir