Etiket: Fosfonik Asit

Tırnak Güçlendirici Bileşim

Tırnak Yapısı İstiflenmiş korneositlerden oluşur. Korneositlerin içinde bulunan keratin fibrilleri, tırnakta ağırlıkça yaklaşık %9,4 oranında bulunan sistin disülfit köprülerinin varlığı nedeniyle hücrelere güç ve esneklik sağlar. Ayrıca korneositleri bir arada tutan hücreler arası adeziv faktörler de...

Sac Metaller İçin Organik Kaplama Yöntemi

Demir yapısına sahip sac metal kaplar için çok iyi kaplama özelliğine sahip stiren-diolefin kaplama bileşiminin uygun şekilde modifiye edilmesi gerekmektedir. Metal levhalar üzerinde organik kaplama yöntemleri çok uzun süredir kullanılmaktadır. Özellikle konserve kutu imalatında...

Alüminyum Yüzeylerde Organik Kaplamalar

Alüminyum Yüzeylerde Organik Kaplamalar

Alüminyum yüzeylerde kaplama için kullanılan diğer kimyasallar; Toluen diizosiyanat, metil metakrilat, etil metakrilat, bütil metakrilat, Trietilamin, Titanyum dioksit, demir oksit, Silikon yağı, Polidimetilsiloksan, Sodyum dodesil sülfat Bu kimyasal maddenin bir diğer ismi Fosforöz asit...