Etiket: Maleik Asit

Alkoller ve Yağ Asitleri

Polihidrik Alkoller Alkid reçineleri oluşturan uygun polihidrik alkoller, gliserol, etilen glikol, dietilen glikol, propilen glikol, dipropilen glikol, trimetilol propan, pentaeritrit ve bunların karışımlarından seçilir. Tipik olarak TMP, gliserol ve pentaeritrol, mevcut buluşa göre alkid reçinelerinin...

Silikon Dioksit İle Kaplanmış Korozyona Karşı Dirençli Metalik Pigment Üretimi

Otomobil sektöründe ve Endüstriyel alanda çevre şartları ve yapısal özelliklerden kaynaklı yapılan boyama işlemlerinden sonra boyalar korozyon direncini kaybetmektedir. Bu durum özellikle su bazlı çevreye duyarlı boyaların üretiminde daha fazla görülmektedir. Bunun önlenmesi için...