Etiket: Polielektrolit

Koagülant ve Flokülant

Su ve atık su arıtma süreçlerinde suyun kalitesini arttırmak ve zararlı kirleticileri gidermek amacıyla çeşitli kimyasal hammaddeler kullanılır. Bu kimyasallar, su arıtma tesislerinde ve endüstriyel tesislerde farklı avantajlar sağlar. Yaygın kullanılan bazı kimyasallar: Koagülantlar:...

KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ

Kimyasal arıtma sistemleri, suda askıda bulunan veya çözünen maddelerin çökmelerini sağlamak amacıyla uygulanan proseslerdir. Arıtma işlemi sırasında uygun pH değerinde atık suya koagülant, polielektrolit gibi kimyasal hammaddeler ilave edilir. Kimyasal arıtma yöntemleri düşük maaliyet,...