O Kimya Blog

Diş Macunlarında Fosforik Asit Kullanımı

Fosforik asit, suda çözünebilen bir inorganik asittir. Fosforik asit, sıvı veya katı formda bulunabilir.  Fosforik asit hangi alanlarda kullanılır? Fosforik asidin bazı yaygın kullanım alanları aşağıda verilmiştir. Tarım: Gübrelerde fosfor kaynağı olarak kullanılır. Bitkilerin...

Ahşap Koruyucu Karışım

Didesil Dimetil Amonyum Klorür Bazlı Ahşap Koruyucu Didesil dimetil amonyum klorür, bir tür kuaterner amonyum bileşiğidir. Bu tür bileşikler, antimikrobiyal özellikleri nedeniyle dezenfeksiyon, mikrop öldürme ve yüzey temizliği gibi birçok endüstriyel ve ticari uygulamada...

Fotoğraf Geliştirici Solüsyon Üretimi

Analog fotoğrafçılıkta fotoğraftaki görüntüyü çıkarmak amacıyla kimyasal çözelti kullanılır. Bu geliştirici solüsyon, gümüş tuzlarıyla etkileşime girerek görüntünün oluşmasını ve görünür hale gelmesini sağlar. Geliştirici solüsyonda bulunan kimyasal maddeler fotoğrafta bulunan gümüş tuzlarını indirger ve...

Hidrojen Peroksit ile Kağıt Beyazlatma

Hidrojen peroksit, su molekülüne istinaden ekstra bir oksijen atomu içerir. Bu fazladan oksijen atomu, hidrojen peroksidin kimyasal özelliklerini belirler. Bu kimyasal hammadde iyi bir oksitleyici madde olarak davranır. Bu özellik nedeniyle dezenfekte etme, ağartma...

Deniz Ürünleri Marinasyonunda Sodyum Tripolifosfat Kullanımı

Sodyum tripolifosfat (STPP) genellikle endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılan bir çeşit fosfat tuzudur. STPP’nin çeşitli endüstriyel kullanımları vardır. Özellikle temizlik ürünleri, deterjanlar, boya ve pigment üretimi gibi alanlarda bulunur.  STPP’nin endüstriyel özellikleri nelerdir? STPP’nin...

Hayvan Yemlerinde Trikalsiyum Fosfat Kullanımı

Trikalsiyum fosfat, genellikle kemikler ve dişler gibi kemik doku yapısının bir parçası olarak bulunur. Bu kimyasal hammadde gübrelerde, yem katkı maddelerinde ve bazı gıda ürünlerinde mineral takviyesi olarak kullanılır. Aynı zamanda çimento üretiminde de...

Biyodizel Üretimi

Biyodizel, biyokütle yakıtları kullanılarak elde edilen biyolojik bir yakıttır. Üretiminde kullanılan materyallere bitkiler, hayvansal atıklar ve mikroorganizmalar örnek verilebilir. Biyodizel üretiminde genellikle bitkisel ve hayvansal yağlar kullanılır.  Biyodizel, fosil yakıtlarına alternatif bir yakıttır. Sürdürülebilir...

Potasyum Permanganat ile Su Arıtma

Potasyum permanganat, ağız yoluyla alınabilen ve kırmızımsı mor kristal yapılı bir kimyasal bileşiktir. Genellikle oksidasyon özellikleri ve dezenfeksiyon amacıyla kullanılır. Potasyum permanganat, su arıtma sistemlerinde kullanılan bir kimyasaldır. Bu kimyasal suyun dezenfeksiyonu, demir, manganez...

Temizlik Sektöründe Labsa Kullanımı

Labsa (Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit), temel olarak deterjan ve temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılan bir kimyasal maddedir. Deterjan endüstrisinde, Labsa genellikle yüzey aktif madde olarak kullanılır. Yüzey aktif maddeler, su ile yağ gibi farklı maddeler...

Trietanolamin ile Su Bazlı Boya Üretimi

Trietanolamin (TEA), genellikle bir amfoterik özellik taşır. Bu özelliği sayesinde hem asit hem de baz gibi davranabilir. Trietanolamin kullanım alanları nelerdir? Genel kullanım alanları aşağıda verilmiştir.  Kimyasal Üretim: Yüzey aktif ajanların, plastikleştiricilerin, bazı ilaçların...