Yüksek Sıcaklıklarda Kullanılan Antifriz Üretimi

Whatsapp ile Paylaşın

İçten yanmalı motorlarda ve dizel motorların ısıtma soğutma sistemlerinde ısı transfer sıvılarının kullanılması gereklidir. Soğutma sıvıları sistemde bulunan fazla ısıyı uzaklaştırmak için kullanılır.

Antifriz Sıvılarının Bileşimi Nasıldır?

Antifriz sıvılarının içerisinde katkı maddeleri, organik maddeler ve korozyon önleyici (Korozyon inhibitörleri) bulunmaktadır. Bu bileşim içerisinde organik çözücüler olarak belirtilen glikoller yer almaktadır.

Bileşimde Kullanılan Glikoller Aşağıdaki Gibidir;

Glikol içeren antifriz sıvıları su ile seyreltilebilmektedir. Bunun yanında bileşim içerisinde sıvıyı tanımlamak için renklendirici boyalar ve pH kontrolünü sağlamak için tamponlama maddeleri bulunmaktadır.

Motorların ısıtma/soğutma sistemlerinde Glikol ve Su birleşiminden oluşan soğutma sıvılarında  glikol bileşeninin termal stabilitesinin artırılması ve bozulma stabilitesinin azaltılması için önemli bilgiler belirtilmiştir.

Glikolün Bozunması Nasıl Olur?

Glikolün bozunması sonucunda Glikolik Asit ve Formik Asit oluşmaktadır. Meydana gelen bu olay asidik bozunma reaksiyonudur. Bu asidik bozunma reaksiyonu sonucunda meydana gelen asitler antifriz sıvısının pH’ınin düşmesine ve alkalinitede azalmaya neden olmaktadır. Bu gibi asidik bozunma sonucunda antifriz bileşimi içerisinde yer alan maddelerin etkinliği üzerinde olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.

Antifriz Sıvısının Bileşimi Nasıldır?

Bu çalışmamızda kullanılan bazı katkı maddeleri yardımı ile yüksek sıcaklıklarda glikolün bozunma hızını düşürmeyi hedeflemekteyiz.

Ağırlıkça %40/%60 oranında Glikol/Su karışımının içerisine %0.5-%1.5 katkı maddesi eklenmesi ve pH düzeyinin 7.0-11.0 aralığında tutulması tercih edilmiştir.

Yüksek sıcaklıklarda kullanılan antifriz bileşimi içerisinde %50 glikol ve pH dengelemek için %45 lik Potasyum Hidroksit çözeltisi kullanıldı. Ve pH 7.0-11.0 arasında dengelendi.

Antifriz İçerisinde Kullanılan Katkı Maddeleri Nelerdir?

Bu gibi katkı maddelerinin kullanılması sonucunda antifriz bileşimi termal yaşlandırma sonucunda glikolün bozulmasını engellemek için etkili olduğu tespit edilmiştir. Katkı maddelerinin kullanılması bozulmayı bastırmada etkili olurken tamponlama özelliği üzerinde bir artışa neden olmamıştır. Bunun yanında korozyon direncinin arttığı zamanlar için de katkı maddeleri ilave edilebilmektedir.

Katkı maddesi olarak Trisodyum Sitrat kullanılması glikol stabilizasyonu üzerinde olumlu etkilere yardımcı olmuştur. Sitratın bileşim içerisinde yeralması alümknyumun korozyon direnci üzerinde olumsuz etkilere neden olmamaktadır. Bunun yanında sitrat türevi olarak Çinko Sitrat, Magnezyum Sitrat gibi bileşikler de kullanılabilir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir