Kategori: Üretim

Trietanolamin ile Su Bazlı Boya Üretimi

Trietanolamin (TEA), genellikle bir amfoterik özellik taşır. Bu özelliği sayesinde hem asit hem de baz gibi davranabilir. Trietanolamin kullanım alanları nelerdir? Genel kullanım alanları aşağıda verilmiştir.  Kimyasal Üretim: Yüzey aktif ajanların, plastikleştiricilerin, bazı ilaçların...

Silikon Üretiminde Hidroflorik Asit Kullanımı

Hidroflorik asit, güçlü bir inorganik asittir. Deriye, gözlere ve solunum yollarına ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle kullanımı esnasında güvenlik önlemlerinin alınmalıdır. Genellikle cam ve seramik yüzeylerin gravür yüzeylerinde kullanılır. Hidroflorik asidin kullanım alanları nelerdir? Hidroflorik...

Tetrakalsiyum Priofosfatın Peynir Üretimindeki Rolü

Tetrakalsiyum pirofosfat özellikle peynir üretiminde kullanılan bir gıda katkı maddesidir. Ayrıca diş macunlarında da bulunabilir. Tetrakalsiyum pirofosfat, kalsiyum ve fosfat iyonlarını içerir ve bu nedenle kemik ve diş sağlığı için önemli bir kaynaktır. Diş...

Gıda Endüstrisinde Xanthan Gum Kullanımı

Xanthan gum, Xanthomonas campestris bakterisinin fermantasyonuyla elde edilen gıda katkı maddesidir. Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanıma sahiptir.  Suda çözünebilir, stabilize edici ve jel oluşturucu özelliklere sahiptir. Ek olarak glutensiz bir yapıya sahip olduğu için...

Selenyum Dioksit Bazlı Fotoelektrik Hücre

Selenyum dioksit, renksiz bir katıdır ve havada kararlıdır. Asidik karaktere sahiptir ve bazlarla tepkimeye girerek tuz oluşturabilir. Bazı endüstriyel kullanımlara sahiptir. Kullanım alanları aşağıda verilmiştir.  Camın opaklaştırılması ve renklendirilmesi için kullanılır. Özellikle kırmızı, sarı...

Nitrik Asit ve Gübre Üretimi

Nitrik asit, güçlü bir mineral asittir. Güçlü bir asit olduğu için kullanımında dikkat edilmelidir. Saf nitrik asit, renksiz ve yakıcı bir sıvıdır.  Kimyasal Reaksiyonu: 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO Nitrik asit, endüstride...

Koagülant ve Flokülant

Su ve atık su arıtma süreçlerinde suyun kalitesini arttırmak ve zararlı kirleticileri gidermek amacıyla çeşitli kimyasal hammaddeler kullanılır. Bu kimyasallar, su arıtma tesislerinde ve endüstriyel tesislerde farklı avantajlar sağlar. Yaygın kullanılan bazı kimyasallar: Koagülantlar:...

Tutkal Üretiminde Biyosit Kullanımı

Biyositler, mikroorganizmaların büyümesini ve çoğalmasını önleyen veya inhibe eden kimyasal maddelerdir. Genellikle dezenfektan, antiseptik veya antibiyotik olarak kullanılırlar. Hangi biyositin kullanılacağı, kullanım amacına, kullanılacak yüzeyin veya ürünün türüne, mikroorganizmaların türüne ve özelliklerine göre değişkenlik...

Cevherlerin Ayıklanmasında Hidroklorik Asit Kullanımı

Hidroklorik asit, renksiz ve keskin bir kokuya sahip bir sıvıdır. Endüstride genellikle %30-37 arasında konsantrasyonda satılmaktadır. Laboratuvar ve endüstriyel süreçlerde yaygın olarak kullanılır. Hidroklorik asidin kullanım alanları nelerdir? Metalurjik işlemler sonucunda elde edilen metallerin,...

Cam Sanayisinde Potasyum Karbonat Kullanımı

Potasyum karbonat, inorganik bir bileşiktir. Potasyum iyonlarını ve karbonat iyonlarını bünyesinde bulundurur. Çeşitli endüstriyel, tarımsal ve ticari uygulamalarda tercih edilir.  Potasyum karbonatın kullanım alanları nelerdir? Yaygın kullanım alanları şunlardır: Cam üretimi: Camın erime sıcaklığını...