O Kimya Blog

Hayvan Yemlerinde Organik Asitlerin Kullanımı

Hayvan Yemlerinde Organik Asitlerin Kullanımı

Organik Asitler bakteri ve küf oluşumunu önlemek için uzun zamandan bu yana kullanılmaktadır. Bu uygulama alanında hijyenik şartların sağlanması bakımında önemli etkilere sahiptir. Organik Asitler Nelerdir? Organik Asitler mono karboksilik asitler, hidroksil grubuna sahip...

Kafein insan Sağlıgı üzerindeki Etkileri Nasıldır

Kafein’in İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Nasıldır?

Kahve ve kafein kullanımının insan sağlığı ve etkileri üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda, kafein ve kahve üzerinde detaylı bazı bilgiler ve bulgular üzerinden doğrudan insan sağlığı üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Her ne...

Çimento Esaslı Harçlarda Priz Hızlandırıcıların Kullanımı

Çimento Esaslı Harçlarda Priz Hızlandırıcıların Kullanımı

Priz hızlandırıcılar maddenin hidrasyon derecesini artırarak daha hızlı bir süre içerisinde donmasını sağlamaktadır. Priz hızlandırıcılar çok farklı bileşik kategorisine sahip olabilir. Burada kullanılan maddeler; Lityum Karbonat Sodyum Karbonat Lityum Karbonat ve Sodyum Karbonat Karışımı...

Bitki Büyüme Düzenleyici Hormonların Etkisi

Bitki Büyüme Düzenleyici Hormonların Etkisi

Bitki Büyüme düzenleyicileri ekim yapmadan önce ve hasat sonrasında kullanılarak verim artırılması, elde edilecek mahsulün yönetimini geliştirmek ve ürünün kalitesini artırmak ve korunmasını sağlamak üzerine etkileri vardır. Farklı konsantrasyonlardaki Gibberellic Acid (GA3) ile hidroponik...

Tarımda Ve Hayvancılıkta Potasyum Permanganat Kullanımı

Tarım Ve Hayvancılıkta Potasyum Permanganat Kullanımı

Potasyum Permanganat çok güçlü oksitleyici özelliklere sahiptir. Sahip olduğu oksidasyon etkisi ile bakterileri oksitleyerek yok etmektedir. Potasyum Permanganat hayvancılıkta, su ürünlerinde, hayvancılık sektöründe uygulanan detoksife etme, sterilize etme, dezenfeksiyon işlemleri için kullanılmaktadır. Potasyum Permanganat...

Karbomerlerin Uygulaması Nasıl Olur

Karbomerlerin Uygulaması Nasıl Olur?

Karbomer sıvı formdaki bir maddenin akışkanlığını kontrol etmek veya sıvı içerisinde çözünmeyen maddelerin çözülmesini sağlamak ve askıda olmasına yardımcı olması için kullanılan maddelerdir. Karbomerler için istenen en büyük özellikler; Kullanım durumunda yüksek viskozite vermesi...

Meyve Sularının İçerisindeki Organik Asitler

Meyve Sularının İçerisindeki Organik Asitler

Meyve sularının içerisinde farklı oranlarda birçok organik asit bulunur. Bu asitler, oksalik asit, sitrik asit monohidrat, sitrik asit anhidrat, malik asit, laktik asit ve askorbik asit olarak görülebilir. Bu maddelerin meyve suyu içerisindeki bulunma...

Tarımda Fosforun Önemi Nedir

Tarımda Fosforun Önemi Nedir?

Fosfor tarımda ihtiyaç duyulan 17 temel elementten bir tanesidir. Aynı zamanda modern tarımda temel etken maddelerdendir. Bitki büyümesi için 6 makro besin maddesidir. Son yıllarda bitki ve saman üretimi için kullanılan tarım arazilerinde fosfor...

Siğillerin Tedavisinde Salisilik Asit Kullanımı

Siğillerin Tedavisinde Salisilik Asit Kullanımı?

Hayatı boyunca birçok insan vücudunda Plantar Siğillerin (Verrucae) varlığına maruz kalacaktır. Bu siğillerin birçoğu tedavi gerektirmeden kendiliğinden yok olacaktır. Fakat bu siğillere maruz kalan bazı insanların günlük yaşantılarını engellediği ve psikolojik olarak rahatsızlık hissetmelerinden...