Kategori: İnceleme

Ultrason Jeli Üretimi

Ultrason Jeli Üretimi

Oral ultrason jeli imalatında elde edilecek jel, akustik özelliklere sahip olması gerekmektedir. Aynı zamanda vücut ısısı ile vücut sıvılarına maruz kalması durumunda yüksek viskozitesini koruması gerekmektedir. Ultrason Jeli Özellikleri Nelerdir? Elde edilecek ultrason jelinin...

Bitkilerde Demir Klorozunun Kontrolü

Bitkilerde Demir Klorozunun Kontrolü

Bitkilerde yaprakların sararması olayı, fotosentez üretimi, yani şeker üretim işleminin gerçekleşmesini sağlayan yeşil pigmentin eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yeşil pigmentin biyolojideki ismi klorofildir. Klorofil eksikliği olması durumunda bitkilerin genelinde veya bazı bölümlerinde interveinal kloroz...

Aktif Karbon Yeni Uygulamaları

Aktif Karbon Yeni Uygulamaları

Aktif karbonun yeni uygulamaları arasında Biyogaz saflaştırma amacıyla kullanılmasıdır. Bu alanda organik maddenin parçalanması sırasında Biyoenerji kaynağı ile birlikte H2S gibi zehirli, toksik ve aşındırıcı kimyasal oluşmaktadır. Bunun oluşumunu engellemek için aktif karbon kullanılır....

Tıbbi Ve Çevre Uygulamalarında Aktif Kömür Kullanımı

Tıbbi Ve Çevre Uygulamalarında Aktif Kömür Kullanımı

Aktif karbon zehirli kimyasal maddelerin tedavisinde başlıca etkileri olsa da kronik böbrek rahatsızlığı olan insanların tedavisinde böbrek diyalizinin olumlu yönde etkisini artırmaktadır. Kronik böbrek rahatsızlığı yaşayan insanların tedavisinde Aktif Karbon kullanımı, bu hastalığın tedavisinde...

Tablet Sıkıştırma Maddeleri Nelerdir

Tablet Sıkıştırma Maddeleri Nelerdir?

Tablet üretiminde doğrudan sıkıştırma kullanılmasının 2 önemli sebebi vardır. Bunlardan 1 tanesi hem enerjiden hem de zamandan tasarruf etmek için istifade edilen önemli bileşiktir. Sıkıştırma işlemleri sırasında tablet içerisine eklenecek maddeler, aktif bileşenler ve...

Şarap Üretiminde Meydana Gelen Bakterilerin İnhibe Edilmesi

Şarap Üretiminde Meydana Gelen Bakterilerin İnhibe Edilmesi

Şarap üretimi sırasında malolaktik fermantasyon işlemi gerçekleşmektedir. Malolaktik Fermantasyon, malolaktik bakteriler tarafından L-Malat’ın, L-Laktat’a dekarboksilasyonu sonucunda gerçekleşmektedir. Malolaktik fermantasyon işlemindeki en önemli bakteri türü Oenococcus Oeni olarak bilinir. Bu fermantasyon sürecindeki ikincil fermantasyon işleminin...

Petrol Sahasında Kırıcı Sistemlerin Oluşturulması

Petrol Sahasında Kırıcı Sistemlerin Oluşturulması

Petrol sahalarında karşılaşılan en büyük problemlerden bir tanesi, kullanılan jelin kırılmamasıdır. Bu gibi sulu sistemlerde kırıcı sistemlerin oluşturulması için birçok polisakkarit türü kullanılmıştır. Kullanılan bu polisakkaritler,  Xanthan Gum gibi stabilizör ile kıyaslandığında yetersiz kalmaktadır....

Antioksidan Olarak Kullanılan Gıda Katkı Maddeleri Nelerdir

Antioksidan Olarak Kullanılan Gıda Katkı Maddeleri Nelerdir?

Gıda katkı maddeleri, gıda ürünleri içerisine bilinçli bir şekilde ilave edilen sentetik veya doğal olabilen maddelerdir. Gıda katkı maddelerinin en büyük özelliği ilave edildiği gıdaların besin değerinde değişime neden olmadan, gıdaların tadını, lezzetini ve...

LİMON YAPRAĞI ESANSİYEL YAĞININ BİLEŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR

Limon Yaprağı Esansiyel Yağının Bileşimi Ve Özellikleri Nelerdir?

Uçucu yağların koku özelliklerinin yanında en önemli özellikleri yapay koruyuculara kıyasla birçok özelliklerinden dolayı talep görmektedir. Ve bu talep, kullanıcı tarafından her geçen gün daha da artmaktadır. Narenciye limon yapraklarında uçucu yağlar bulunmaktadır. Uçucu...

Organik Asitlerin Hayvan Beslenmesindeki Rolü

Organik Asitlerin Hayvan Beslenmesindeki Rolü Nedir?

Çok uzun süreden bu yana hayvan beslenmesinde, yen ve tahılların korunması amacıyla organik asitler kullanılmaktadır. Bu tarz uygulama alanlarında kullanımlarının standartlara bağlanması için çok çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Organik asitlerin en büyük özelliği gıdalardaki...