Kategori: Teknik

Monoetanolamin Tabanlı Karbondioksit Yakalama Formülasyonu

Monoetanolamin, genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılan çok amaçlı bir kimyasaldır. Özellikle gaz arıtma ve petrol rafinerilerinde hidrokrafining işlemlerinde kullanılır.  Monoetanolamin kullanım alanları nelerdir? MEA’nın bazı yaygın kullanım alanları aşağıda verilmiştir.  Kimyasal Üretim : Özellikle yüzeydeki...

Benzalkonyum Klorür ile Hayvan Bakımı

Benzalkonyum klorür bir tür kuaterner amonyum bileşiğidir. Antimikrobiyal özellikleri nedeniyle çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Özellikle endüstride ve tıp alanında dezenfektan, antiseptik ve mikrop öldürücü olarak kullanılan bir bileşiktir. Benzalkonyum klorür bakteri, virüs ve mantarların...

Gıda Endüstrisinde Xanthan Gum Kullanımı

Xanthan gum, Xanthomonas campestris bakterisinin fermantasyonuyla elde edilen gıda katkı maddesidir. Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanıma sahiptir.  Suda çözünebilir, stabilize edici ve jel oluşturucu özelliklere sahiptir. Ek olarak glutensiz bir yapıya sahip olduğu için...

Halıdaki Pas Lekesi Temizliği

Halıdaki pas lekesi nasıl çıkarılır? Pas kimyasal olarak demir oksitlerden oluşur. Bu oluşum demir veya demir bazlı metallerin oksidasyonu ile gerçekleşir. Demir, havadaki oksijen ve suyla reaksiyona girerek demir oksit adı verilen bileşikleri oluşturur....

Selenyum Dioksit Bazlı Fotoelektrik Hücre

Selenyum dioksit, renksiz bir katıdır ve havada kararlıdır. Asidik karaktere sahiptir ve bazlarla tepkimeye girerek tuz oluşturabilir. Bazı endüstriyel kullanımlara sahiptir. Kullanım alanları aşağıda verilmiştir.  Camın opaklaştırılması ve renklendirilmesi için kullanılır. Özellikle kırmızı, sarı...

Kozmetik Sektöründe EDTA Kullanımı

Ethylenediaminetetraacetic asidin kısaltması olan EDTA, organik bir bileşiktir. Bu bileşik, metal iyonlarını şelatlama özelliği ile tanınır. Kullanımı ile metal iyonları çözeltiden uzaklaştırılır ve çözeltide çözünür kompleksler oluşturulur. Bu özelliği ile EDTA yaygın kullanıma sahip...

Koagülant ve Flokülant

Su ve atık su arıtma süreçlerinde suyun kalitesini arttırmak ve zararlı kirleticileri gidermek amacıyla çeşitli kimyasal hammaddeler kullanılır. Bu kimyasallar, su arıtma tesislerinde ve endüstriyel tesislerde farklı avantajlar sağlar. Yaygın kullanılan bazı kimyasallar: Koagülantlar:...

Seramik ve Cam Sektöründe Kobalt Oksit Kullanımı

Kobalt oksit, kobalt elementinin oksijen ile birleşmesi sonucu oluşan bir kimyasaldır. Genellikle siyah veya koyu gri toz olarak bulunur. Kobalt oksit, farklı oksidasyon durumlarına sahip diğer bileşiklerde bulunabilir. Bu bileşiklere Kobalt (II) hidroksit ve...

Metal Yüzey Temizliğinde Hidrazin Hidrat Kullanımı

Hidrazin hidratın güçlü bir indirgeyici ajan olması birçok endüstriyel alanda kullanımını beraberinde getirir. Kullanımı tehlikeli ve özen gerektirir. Genellikle %40-80 arasında hidrazin içeren sulu çözeltidir.  Kullanım alanları nelerdir? Roket yakıtı: Uzay ve havacılık endüstrisinde...

Kaplama Sektöründe Kullanılan Kimyasallar

Kaplama sektörü, metal yüzeyine koruyucu veya dekoratif tabaka uygulayan endüstriyel bir sektördür. Kaplama tabakası ile malzeme dayanıklılığı arttırılır, korozyona karşı koruma sağlanır ve aşınma azaltılır. Kaplama sektöründe çeşitli kimyasallar kullanılır.  Yaygın kaplama kimyasalları nelerdir?...