Alüminyum Yüzeylerin Temizlenmesi İçin Kimyasal Bileşim

Whatsapp ile Paylaşın

Metal yüzeylerin temizliği çoğu zaman büyük bir sorun olmuştur. Metal yüzeylerin temizliği yapılırken özellikle korozyona karşı bir dezavantaj sağlamaması gerekmektedir.

Bir kısmı veya tamamı metal yapıda olan eşyaların belirli bir kullanımdan sonra temizlenmesi gerekmektedir. Uzun süre kullanımdan sonra bu metallerin yüzeyinde organik yapıda olan veya organik yapıda olmayan birçok madde birikir bunların temizliği için birçok yöntem belirlenmiştir.

Tespit edilen kirlilikler, doğal ve sentetik yağlar, gresler, pigmentler, proteinler ile birlikte diğer organik ve inorganik tortular bulunabilir.

Metal yapıdaki aksesuarlar veya eşyalar temizlenmesi amacıyla alkali yapıdaki hatta çok etkili temizleme kabiliyetine sahip sıvılarla temas ettiğinde korozyona karşı duyarlılık sergilemektedir.

Önceki yıllarda metalin korozyona karşı zaafını önlemek için organik yapıdaki çözücüler kullanılmaktaydı. Bu sayede korozyon oluşumu belli bir noktada kontrol edilebiliyordu.

Günümüzde alkali metal silikatlar gibi silikatlar temizleme bileşimlerinde korozyon inhibitörleri olarak işlem görmektedir. Özellikle çelik, alüminyum, alüminyum alaşımları ve çinko kaplama gibi metal yüzeylerde korozyonu inhibe edici özelliklere sahiptir.

Gıda İşleme Sektörundeki Metaller İçin Temizleme Bileşimi

Gıda işleme sektöründe kullanılan metallerin üzerinde genel olarak organik kirlilikler meydana gelir. Bu kirliliklerin giderilmesi için aşağıdaki bilesimler kombine edilir.

 • Gıda ile temas etmesi özelliğinden dolayı peroksijen özelliğe sahip bir kimyasal
 • Bir metasilikat (Sodyum Metasilikat)
 • Şelatlayıcı bir madde
 • Yapıcı bir bileşen

Bu temizleme bileşiminin dezavantajı, yetersiz durulama yapılması durumunda metal yüzey üzerinde silikat tabakası oluşturmaktadır. Metal yüzey üzerinde oluşan silikat tabakaları optik açıdan ve hem de hijyenik şartlardan dolayı istenmeyen bir durumdur.

Bir başka bileşimde aşağıdaki maddeler kullanılır.

 • Alkali Metal Fosfatlar
 • Boratlar
 • Molibdatlar
 • Arsenatlar
 • Asrenitler
 • Nitratlar
 • Nitritler
 • Kromitler

Bu inorganik kimyasal bileşiklerin yanı sıra aşağıdaki bileşikler de kullanılmaktadır.

Gibi bileşiklerin reaksiyonlarından elde edilen kimyasal bileşimlerdir. Burada kullanılan kimyasal bileşimler korozyon önleyici özelliğe sahip olmadığından ekstra olarak korozyon inhibitörü kullanılması gerekmektedir. Burada kullanılan korozyon önleyici maddeler aşağıdaki gibidir.

 • Piridin
 • Dietil Tiyoüre
 • Toluidin

Kimyasalları ve bunların türevleri kullanılmaktadır.

Temizleme bileşimini oluşturmadan önce korozyon önleyici tuzun su içerisinde çözünmesi gerekmektedir. Su içerisinde çözünme zorluğu yaşanması durumunda bir asit varlığında çözülerek daha sonra nötralize edilmesi ile elde edilir.

Elde edilen çözelti konsantre formdadır. Bu çözelti belirli oranlarda su ile seyreltilerek de kullanılabilir.

Alüminyum Ve Metal Yüzeylerin Temizlenmesi İçin Kimyasal Bilesimin Formülü Aşağıdaki Gibidir

 1. Formül
 • Deiyonize Su
 • Sodyum Hidroksit (Ağırlıkça %50 lik Sulu Çözeltisi)
 • Fosfonobüten Tri Karboksilik Asit (Ağırlıkça %50 Sulu çözeltisi)
 • Sodyum Kümen Sülfonat
 • Kalsiyum Klorür

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir