Atık Yağlardan Metallerin Arındırılması İşlemi

Whatsapp ile Paylaşın

Araç ve makinelerde kullanılan petrol türevi yağlar, belli bir süre kullanıldıktan sonra motorlara zarar vermesinden kaynaklı olarak çıkarılmaktadır. Çıkarılan bu yağlar atık olarak bertaraf edilmektedir.

Dünyada araç ve makine sayısının artması sonucunda petrol kökenli mineral yağlara talep her geçen gün artmaktadır. Bundan dolayı kullanılmış yağların atık olarak bertaraf edilmesi bir kayıp olarak görülmektedir. Aynı zamanda atık yağlar çevreyi kirletmektedir. Bu sebeple atık yağların bir dizi geri dönüşüm prosesi ile geri kazanılması gerekmektedir.

Ekolojik açıdan çevre bilincinin gelişmesi ile birlikte makine ve motor içerisinden çıkan atık yağlar metal ile kirlenmiştir. Kontamine edilmiş olan bu yağlar tozun bastırılması için uzun süre kullanılmıştır. Bunun yanında yolların yağlanması kullanılmıştır.

Atık Yağdan Metal İyonlarını Ayırmak İçin Kullanılan Yöntem

Yağ içerisindeki kirliliğin giderilmesi için bir standart belirlenmiştir. Bu standart ile yağ  içerisinde bulunması gereken metal miktarının üzerinde bir içeriğe sahip olmaması gerekmektedir.

Bu yöntemde öncelikle atık yağın hidratlanması gerekir. Hidratlanmış olan yağ işlemeye elverişli olan bir sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır.

Bu yöntemin devamında yağın demetalize edilmesi için ihtiyaç duyulan bir madde eklenir. Atık yağ içerisine eklenen bu madde ile yağ içerisindeki metallerin bir kısmı çamur içerisinde toplanır. Soğutma işleminde sonra bu çamur çöktürülür ve yağ içerisinden ayrılır.

Bu aşamada atık yağ içerisinde bulunan kontamine metaller istenen standartta tam olarak yağ içerisinde ayrılamamıştır. Bunun için askıda kalan diğer metal iyonları için kompleks yapıcı bir madde kullanılması gerekmektedir.

Atık Yağda Kompleks Yapı Oluşturarak Metal İyonlarının Çıkarılması

Atık yağdan birincil olarak demetalize edici madde aşağıdaki gruptan seçilir. Öncelikle bu maddenin su içerisinde iyi bir çözünürlüğe sahip olması gerekmektedir.

Bunlar;

  • Amonyum Dihidrojen Fosfat
  • Diamonyum Hidrojen Fosfat
  • Diamonyum Süflat
  • Amonyum Hidrojen Süflat

Birinci aşamada bir amonyum tuzu ile sülfürik asit ve fosforik asit tek başına veya bunları kombine halinde kullanılabilir.

İkinci metalize çöktürme işlemi için sırasında çözelti 80-100 °C sıcaklığa kadar ısıtılır. Bu sırada  çözelti içerisine EDTA (Etilendiamintetra Asetik Asit), n-heksilamin, etilendiamin, ziftik asit ve alkil benzen sülfonik asitin suda çözünür tuzları.

Atık Yağların İçerdiği Kirlilikler Nelerdir?

Atık yağ içerisinde bulunan kirlilikler bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebilir. Atık yağ içerisinde bulunan klasik kirlilikler aşağıdaki gibidir.

  • Çinko 《 20 ppm
  • Krom《 3 ppm
  • Baryum 《 5 ppm
  • Bakır  《 5 ppm
  • Kurşun《 3 ppm

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir