Şuruplar

Whatsapp ile Paylaşın

Glikoz ve Mısır Şurupları

Dekstroz eşdeğerliği (DE), kuru ağırlık bazında D-glikoz olarak hesaplanan toplam indirgeyici şekerlerin bir ölçüsüdür. Dekstroz eşdeğerliği belirlemek için onaylanmış yöntem, bir bakır sülfat çözeltisinin indirgenmesini ölçen Lane-Eynon titrasyonudur. Hidrolize olmamış nişastanın Dekstroz eşdeğerliği değeri sıfırken, susuz D-glikozun Dekstroz eşdeğerliği 100’dür. Glikoz şurupları 20 ila 95 DE arasındadır.

Maltodekstrinler, dekstroz eşdeğerliği 20’den az olan yenilebilir nişastadan elde edilen sakaritlerin kurutulmuş ürünleri veya saflaştırılmış sulu çözeltileridir. ABD dışında, ürünler dekstrinler olarak bilinebilir sadece ABD’de maltodekstrinlerin resmi bir tanımı vardır ABD’de mısır şurupları olarak da bilinen glikoz şurupları saflaştırılmış sulu çözeltilerdir.

Yenilebilir Şuruplar

20 veya daha fazla dekstroz eşdeğerliğine sahip yenilebilir nişastadan elde edilen besleyici sakaritlerin kurutulmuş mısır şurupları veya mısır şurubu katıları, suyun büyük bir kısmının çıkarıldığı glikoz mısır şuruplarıdır.

Yüksek fruktoz şurupları, içinde dekstrozun bir kısmının (en az %42) bulunduğu yenilebilir nişastadan elde edilen besleyici sakkaritlerin saflaştırılmış sulu çözeltileridir.

Frukoz Nasıl Bir Üründür?

(D-glikoz) fruktoza izomerize edilmiştir.

Kristalli fruktoz, %98.0’den az olmayan fruktoz içeren kristalli bir üründür ve %0,5’ten fazla olmayan glikoz Dekstroz monohidrat saflaştırılmıştır, bir molekül içeren kristalin D-glukoz molekülü başına kristalizasyon suyu. Susuz dekstroz saflaştırılır, kristalizasyon suyu olmadan kristalli D-glikozdur.

Kırılma İndeksi Nedir?

Kırılma indeksi (RI), ışık ışınlarının farklı yoğunluktaki bir çözeltiden diğerine eğik olarak geçerken kırılmasının bir ölçüsüdür. Kırılma indeksi genellikle tatlandırıcıların katı seviyesini ölçmek için kullanılır. Bir tatlandırıcının kırılma indisi, çözeltinin karbonhidrat profillerinin, kül seviyesinin, katı madde seviyesinin ve sıcaklığının bir fonksiyonudur.

Retrogradasyon, çözünmüş nişasta polimerlerinin kendi doğal hallerinde veya dekstrinlerde veya düşük DE’li hidrolizatlarda çözünmeyen bir çökelti ile sonuçlanan yeniden birleşmesidir. Dekstrinler, seyreltik hidroklorik asitle nemlendirilmiş bir nişastanın ısıtılmasıyla veya nemli bir nişastanın gaz halinde ısıtılmasıyla üretilen depolimerize nişastalardır.

Yoğunlaştırma Reaksiyonu Nasıl Oluşur?
Soğuk suda çözünür bir ürün oluşana kadar hidrojen klorür, tersine çevirme, indirgeyici şekerlerin ve daha yüksek oligosakkaritler oluşturmak için yoğunlaştırma reaksiyonudur.

Mumlu Mısır Nişastası Nelerden Oluşur?

Mumlu mısır nişastasından yapılan maltodekstrinler de daha düşük bulanıklık eğilimine sahiptir, çünkü bu tür nişasta neredeyse tamamen yüksek oranda dallanmış molekül olan amilopektinden oluşur. Enzim katalizli dönüştürme kullanan bir maltodekstrin işleminde, nişasta bulamacı (%30 ila %40 kuru katılar) önce 80-90°c’lik bir sıcaklıkta yapıştırılır ve ardından “ısıya dayanıklı” bir bakteriyel alfa-amilaz ile işlenir sıvılaştırma için, kalsiyum iyonları ile stabilize edildiğinde 90-105°c’lik sıcaklıklara en az 30 dakika dayanabilir, bu da 1,4 bağları ayırmak ve maltoz ve limit dekstrinler oluşturmak için yeterli işlem süresi sağlar

Parçalama Reaksiyonu Nasıl Oluşur?

Parçalanma reaksiyonu, maltoheksozlar ve maltoheptozlar baskın olana ve likörün de’si 12-15 olana kadar devam eder birden fazla enzim muamelesi kullanan bir dizi maltodekstrin üretim yöntemi tarif edilmiştir. Böyle bir işlemde, bir nişasta macunu önce sıvılaştırma için 95-105°c’de asit veya bir alfa-amilazla işlenir, ardından 90-102°c’ye soğutulur ve bu sırada ikinci bir enzim eklenir. İstenirse, bulamaç üçüncü bir enzimin eklenmesi için 85°c’ye kadar daha soğutulabilir. Dönüşümden sonra, ham bulamacın ph’ı yaklaşık 4.5’e ayarlanır ve protein ve yağları uzaklaştırmak için çözelti süzülür. Daha sonra rafine edilir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir