Dezenfektan Hammaddeleri

dezenfektan hammaddeleri
dezenfektan hammaddeleri
Whatsapp ile Paylaşın

Son zamanlarda Pandemi hastalıkların meydana gelmesi ve tüm Dünyada etkisini göstermesi ile dezenfektan hammaddelerinin önemi ortaya çıkmıştır.

Bu kimyasallar salgın hastalıkların Dünya çapında etkisini göstermesi ile hemen her kesim tarafından bilinir hale gelmiştir.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) ile dezenfektan hammaddelerinin önemi ve bu tarz virüslerin bulaşmasını engelleyici etkileri üzerinde incelemeler yapılması gereksinimi doğmuştur.

Covid-19-Yeni Tip Koronovirüs salgını, insanlar üzerinde çok hızlı yayılma (bulaşıcı) kabiliyetine sahip bir pandemi hastalıktır.

Virüslerin Dezenfekte Edilmesi İçin Kullanılan Kimyasallar Nelerdir?

Bu tür kimyasalları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Alkoller;

Alkoller arasında Etil Alkol ve İzopropil Alkol dezenfaktan üretimi için en uygun kimyasal ana bileşiklerdir. Bu kimyasal maddeler alkoller sınıfındadır. Etil Alkol ve İzopropil alkol su içerisinde yüksek çözünürlüğe sahiptir. Aynı zamanda amtimikrobiyal etkilerinden kaynaklı virüsler üzerinde öldürücü etkilere sahiptir.

Etil Alkol ve İzopropil Alkol dezenfektan üretiminde vejetatif bakteri formlarına karşı etkilidirler. Dezenfektan içerisinde alkol konsantrasyonu %60 ile %90 arasında olmalıdır. Alkol konsantrasyonu %50’nin altına düşmesi durumunda Cidal etkileri çok hızlı düşüş yaşayacaktır. Bundan dolayı bakteriler üzerinde etkilerini göstermeyecektir.

  • Çalışma mekanizmasını incelediğimizde alkolün, proteinlerin denatürasyonu üzerindeki etkileri değerlendirebiliriz. Saf alkol, alkol-su karışımında daha az etkiye sahiptir. Çünkü; Su varlığında proteinlerin denatürasyonu daha hızlı meydana gelmektedir. Dolayısı ile belirli bir oranda suyun varlığı alkol bazlı dezenfektanlarda çok önemlidir.

Bunun yanında alkollerin sporisidal etkilere sahip olmamasından ve protein varlığı zengin olan maddelere nüfuz edemedikleri için cerrahi alet ve malzemelerin dezenfeksiyonu için uygun görülmemektedir. Ve uygun değildir.

Klor ve Klor Bileşikleri;

Dezenfektan olarak Klor bileşikleri arasında en yaygın kullanılan kimyasal formları Sodyum Hipoklorit ve Kalsiyum Hipoklorittir. Türkiye’de en yaygın kullanılan formu sodyum hipoklorittir. Bunun en büyük nedeni ucuz olmasıdır. Diğer bir nedeni ise halk tarafından çok iyi bilinmesidir. Halk dilinde çamaşır suyu olarak bilinir.

Hipokloritler çok yüksek antimikrobiyal etkilere sahiptirler. Ama bazı yan etkilere sahiptir. Amonyak ve asitlerle etkileşime girdiğinde zehirli toksik dumanlar yaymaktadır. Ayni zamanda yüksek konsantrasyonları metaller üzerinde aşındırıcı etkiye ve kumaşlar üzerinde ağartıcı etkileri bulunmaktadır.  

  • Hipokloritlerden daha etkili özelliklere sahip olan diğer bileşikler, klor dioksit, kloramin-T ve dikloroizosiyanürat’tır. Bu kimyasal maddelerin Dezenfektan etkileri hipokloritlerden daha fazladır. En büyük nedenlerinden bir tanesi, kloru daha uzun süre sabit tutmaları ve bununda bakterisidal etki olarak daha uzun bir süreye etki düzeyi olmasıdır.

Hidrojen Peroksit;

Antiseptik özellikler bakımından güçlü etkilere sahip bir kimyasaldır. Bakterisidal, virüsidal ve sporisidal özellikleri bulunmaktadır.

  • Hidrojen peroksitin çalışma prensibi arasında, hücrelerin membran lipitlerine, virüsler için gerekli diğer hücre parçalarına ve DNA’ya hidroksil grubunun yıkıcı bir şekilde saldırması ile işlem görür.

Hidrojen Peroksit’in % 0.5 üzerindeki konsantrasyonlarının bakterisidal ve virüsidal etkiye sahiptir. Dezenfektan olarak en çok kullanım konsantrasyonu % 3 lük hidrojen peroksit çözeltisidir. Bu konsantrasyonda bir hidorjen peroksit çözeltisi elde edebilmek için %50 lik hidrojen peroksit su içerisinde %3 lük olana kadar seyreltilmelidir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir