Su İçerisindeki Kalsiyum Ve Magnezyum Tuzlarının Giderilmesi

Su İçerisindeki Kalsiyum Ve Magnezyum Tuzlarının Giderilmesi
Su İçerisindeki Kalsiyum Ve Magnezyum Tuzlarının Giderilmesi
Whatsapp ile Paylaşın

Suyun kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi suyun sertlik derecesidir. Su sertlik düzeyi içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının konsantrasyonuna bağlıdır.

Sertlik analizi yapılırken Ca ve Mg ayrımı yapılmamaktadır. Bundan dolayı CaCO3 bakımından sertlik tayini yapılır.

Günlük yaşantımızda suyun sertliğini, sabun ile çamaşır yıkaması yaptığımızda veya duşta değil de küvet içerisinde banyo yapıldığında daha iyi gözlemleyebiliriz. Bunun nedeni Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının sabun hammaddeleri ile çözünmeyen tuzlar oluşturmasından kaynaklanır.

Suyun sertliğini belirleyebilmek için Kalsiyum ve Magnezyum iyonları ile kolayca kenetlenebilecek bir şelatlama ajanı gereklidir.

Etilendiamintetraasetik asit(EDTA) suyun sertliğini belirleyebilmek için kullanılan en iyi kenetlenme maddesidir. Yapısal özelliği gereği su içerisinde 4 tane protonu kaybederek tam nötralizasyon yapabilen zayıf asittir.

Etilendiamintetraasetik Asit

Edta’nın Şelatlama Özelliğini Etkileyen Faktörler?

Edta’nın yukarıdaki molekül yapısından da görüleceği gibi uç bölümlerdeki 4 asit molekülü ve 2 adet azot atomunun tamamı paylaşılmamış elektron çiftleri içermektedir. Bu sayede bir tek EDTA molekülünün 6 bölgesinde 1 er adet katyon ile kompleks oluşturabilme özelliği vardır.

Şelatlı Kompleksin Oluşumu Nasıldır?

Sert su içerisine EDTA eklenmesi sırasında, su içerisindeki tüm Kalsiyum ve Magnezyum iyonları şelatlı kompleks oluşturacaktır. Bu işlem sırasında tüm iyonlar kompleks haline dönüştürülebilir.

Edta’nın metal komplekslerinin yapısı, Edta anyonunun kompleks yapı oluşturulacak metal ile tetra, penta veya heksadentat şelatlama ajanı olarak işlem görebilir.

Bu Alanda EDTA Dışında Hangi Kimyasallar Kullanılır?

Potasyum permanganat, Hidroklorik asit, Sülfürik asit, nitrik asit, Alüminyum sülfat, Demir sülfat, poliakrilamid.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir