Etiket: TKPP

Potasyumun Bitkiler İçin Önemi Nedir

Potasyumun Bitkiler İçin Önemi Nedir?

Tarım sektöründe potasyumun bitkiler için 2 farklı önemli görevi vardır. Özellikle bitki hücrelerinde bitkilerin gelişimi için çok önemli reaksiyonlara etki etmektedirler. Bitki hücrelerinde şeker ve protein üretimi için aktif rol alan enzimlerin görevlerini yerine...

Su Şartlandırma

Soğutma Suyu Sistemlerinde Meydana Gelen Birikintileri Giderme Yöntemi

Soğutma suyu sistemlerindeki birikintileri gidermek için hangi kimyasallar kullanılır? Hidroklorik asit, Sülfürik asit, Sitrik asit, Sodyum hidroksit, Potasyum hidroksit, Poliakrilamid, Sodyum polifosfat, Sodyum nitrit, Benzotriazol gibi kimyasallar kullanılır. Soğutma suyu sistemlerinde, su ile temas...