Potasyumun Bitkiler İçin Önemi Nedir?

Potasyumun Bitkiler İçin Önemi Nedir
Whatsapp ile Paylaşın

Tarım sektöründe potasyumun bitkiler için 2 farklı önemli görevi vardır. Özellikle bitki hücrelerinde bitkilerin gelişimi için çok önemli reaksiyonlara etki etmektedirler. Bitki hücrelerinde şeker ve protein üretimi için aktif rol alan enzimlerin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan bir besin kaynağıdır. Bu enzimleri aktif hale getirmektedir. Bitkilerin bu biyokimyasal olay için ihtiyaç duyduğu Potasyum miktarı mikro düzeydedir.

Bitkilerdeki 2. rolü ise bitkinin sertliğini sağlamak için hücre öz sıvısı içerisinde yer alan yüksek konsantrasyondaki potasyumlu sıvı gözenekli hücre duvarından geçerek hücrenin içine geçmesini sağlayan bazı reaksiyonların gerçekleşmesini sağlamaktadır. Potasyumun buradaki rolü ile kök hücreler yaprağın enerjisini koruyarak daha iyi fotosentez gerçekleştirmesine fayda sağlamaktadır.

Bitkilerde Fotosentezin Önemi Nedir?

Bitkiler için fotosentez son derece önemli bir biyoloji olaydır. Fotosentez sayesinde bitkiler şeker üretmek için güneş ışığından enerji toplarlar. Bitki içerisinde stomalar bulunur. Bu stomalar açık olduğunda bitki içerisindeki su kaybolur. Bu sebeple su açıklarını kapatmak için bitkinin stomaları kapatması gerekmektedir.

Bitki koruma hücreleri içerisinde yer alan potasyum konsantrasyonunu kontrol edilmesini sağlayarak stomaların açılıp kapatılmasını sağlar.

Şeker bitkiler için çok önemli bir maddedir. Bunun için bitkinin çok sağlık bir şekilde şeker üretebilmesi, depolayabilmeli için potasyum son derece önemlidir.

Potasyum, kökler, yumrular ve meyve için çok önemlidir. Hücre içerisindeki yer alan tuz konsantrasyonunu koordine ederek havaların aşırı kurak ve don yapması durumunda hasara uğramasını engeller. Aynı zamanda zararlı böcek ve bitki hastalıklarına karşı daha etkin mücadele etmesini sağlar.

Bitkilerde potasyumun uygun düzeyde olması, yağ üreten bitkilerin yağ içeriğinin daha iyi olmasını sağlamaktadır.

Şeker Pancarı Üretiminde Potasyumun Önemi?

Şeker pancarının çok iyi şeker üretebilmesi için çok iyi güneş alması gerekmektedir. Bunun için geniş yapraklı şeker pancarları daha iyi güneş alır. Şeker pancarının daha iyi güneş alabilmesi için potasyum ihtiyacının çok iyi karşılanması gerekmektedir. Şeker pancarı üreticileri pancar ekiminde potasyum değerine çok dikkat etmelidirler.

Tarım sektöründe kontrollü gübreleme yapmak bitkiden elde edilecek verimi optimum düzeyde tutar. Potasyumun uygun şekilde bulunması bitkinin azot kaynağından en uygun şekilde faydalanmasını sağlamaktadır.

Toprakta Bulunan Potasyum Miktarının Bitkiler İçin Önemi Nedir?

Bitkilerin yeterince potasyum alması ile azot kullanımı optimum düzeye ulaşır. Bu sayede bitki kökleri uzayarak kayıp oranı azalmaktadır. Aynı zamanda toprakta nitrat kalıntısı da azalmaktadır.

Bitki köklerinin uzamaya başlaması ile toprak içerisinde bulunan sudan yeterli düzeyde potasyum tedarik etmektedir.

Çok hızlı büyüyen tahıl ürünü her bir hektar (10000 m2) için y kg Potasyum (K) alır. Bu miktar şeker pancarı için daha fazladır. Şeker pancarı üretiminde hektar (10000 m2) başına 8 kg Potasyum (K) alır. Tabi bu koşullar potasyum düzeyinin yeterli olduğu topraklar için geçerlidir.

Yeterli miktar potasyum bulunmayan topraklar için potasyum kaynağı olarak kullanılan bazı gübreleme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu tarım ilaçlarının üretiminde aşağıdaki kimyasal maddeler kullanılır.

Bunlar içerisinde Tetra Potasyum Pirofosfat ve Potasyum Karbonat potasyum kaynağı olarak kullanılır. Mono Etanol Amin ise Azot kaynağı olarak bitkiler için önem arz etmektedir.

Potasyumun Portakal Üretiminde Verime Olan Etkisi Nasıldır?

Portakal ağaçlarında potasyum ihtiyacı önemli bir besindir. Portakal Üretiminde Potasyum Oksit cinsinden potasyum kaynağı aşağıdaki faktörlere etki etmektedir.

Bunlar;

Bu değerlerden meyve ağırlığı, ağaç başına düşen üretim miktarı, meyve suyu miktarı ve askorbik asit (C Vitamini) miktarı artarken asitlik miktarı azalmaktadır.

Arpa Üretiminde Potasyumun Önemi Nedir?

Yeterli düzeyde potasyum ihtiyacını karşılayan arpa tarlasında (6 kg K/ha), üretilen arpa miktarı hektar başına yaklaşık 4.90 tondur. Potasyum ihtiyacını karşılayan bu topraklar hektar başına 2.60 ton saman üretir.

Bunun yanında potasyum ihtiyacını karşılayamayan (0.5 kg K/ha) bir diğer toprak hektar başına 3.10 ton tahıl üretirken, hektar başına 1.10 ton saman üretilmektedir.

Potasyumun Dünyadaki Kulanım Oranları Nasıldır?

Potasyumun en çok kullanıldığı alan %95 ile tarım sektörüdür. Bunun yanında suya sertlik ver kalsiyum ve Magnezyum tuzlarının yerine kullanılmaktadır. Bunun yanında buz çözücü olarak kullanılmaktadır. Fakat bu alanlarda kullanımı rantable değildir.

Fotosentez ve Karbonhidrat Üretiminde Potasyum Etkisi Nasıldır?

Potasyum, bitkilerde fotosentez sürecini etkiler. Fotosentez sırasında bitkiler güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu glikoz ve oksijen gibi besin maddelerine dönüştürürler. Potasyum, bu süreçte kloroplastların etkinliğini artırarak bitkilerin daha fazla glikoz ve karbonhidrat üretmelerine yardımcı olur.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir