Kategori: Tarım

Hayvan Yemlerinde Organik Asitlerin Kullanımı

Hayvan Yemlerinde Organik Asitlerin Kullanımı

Organik Asitler bakteri ve küf oluşumunu önlemek için uzun zamandan bu yana kullanılmaktadır. Bu uygulama alanında hijyenik şartların sağlanması bakımında önemli etkilere sahiptir. Organik Asitler Nelerdir? Organik Asitler mono karboksilik asitler, hidroksil grubuna sahip...

Bitki Büyüme Düzenleyici Hormonların Etkisi

Bitki Büyüme Düzenleyici Hormonların Etkisi

Bitki Büyüme düzenleyicileri ekim yapmadan önce ve hasat sonrasında kullanılarak verim artırılması, elde edilecek mahsulün yönetimini geliştirmek ve ürünün kalitesini artırmak ve korunmasını sağlamak üzerine etkileri vardır. Farklı konsantrasyonlardaki Gibberellic Acid (GA3) ile hidroponik...

Bitkilerde Molibden Kullanımı

Bitkilerde Molibden Kullanımı

Molibden bitkilerin büyümesi için eser elementlerden bir tanesidir. Bitkilerde molibden eksikliği görülmesi durumunda yapraklarda sararmalar meydana gelmektedir. Molibden incelemeye alındığında korozyon oluşmasını engelleyen çelik gibi yapıya benzeyen inorganik sistemlerin işleyişi ile ilişkili bir kimyasal...

Tarım Sektöründe Amonyum Klorür'ün Amonyum Sülfata Göre Avantajları

Tarım Sektöründe Amonyum Klorür’ün Amonyum Sülfata Göre Avantajları

Amonyum Klorür ve Amonyum Sülfat tarımda, özellikle çeltik tarlalarında azot kaynağı olarak kullabilabilir. Lakin bu 2 kimyasal maddeden birisinin diğerine göre avantajları bulunmaktadır. Amonyum Klorürün Tarımda Kullanımı İle İlgili Avantajları; Amonyum Sülfat kullanılması durumunda...