Süt Üretim Tesislerinde Hijyen Ve Sanitasyon Nasıl Yapılır?

Süt Üretim Tesislerinde Hijyen Ve Sanitasyon Nasıl Yapılır
Whatsapp ile Paylaşın

Süt üretimi yapılan tesislerde tüketiciler için en kaliteli sütleri üretebilmek için süt içerisinde bulunan topaklanmalar ve süt içerisindeki mikroorganizmaların en iyi şekilde yok edilmesi çok önemlidir.

Bu gibi problemlerin süt üretim tesislerinde giderilmesi için bir dizi işlemler yürütülmektedir. Özellikle süt içerisindeki mikroorganizmalar kötü kokulara süt ve süt ürünlerinin bozulmasına neden olmaktadır.

Süt üretim tesislerinde özellikle pastörize süt üretimi yapılan tesislerde kullanılan tüm ekipman ve aletlerin kullanıldıktan sonra temizlenmesi ve sonrasında dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Makine Ekipman Takibi

Süt Depolama Tankları; Süt çiftliklerinde bulunan süt depolama tankları 48 saat depolama yapıldıktan sonra boşaltılması gerekmektedir.

Evaporatörler; En az 44 saatlik döngü içerisinde temizlenmesi gerekmektedir.

Takıp edilen diğer sistemler;

 • Temizlik yapılan döngü süresi
 • Sıcaklık
 • Sistem içerisinde dolaşan temizleme çözeltisinin hızı
 • Sisteme temizleme sıvısı enjekte eden pompalar
 • Temizlik Döngüsü için gerekli olan kimyasalların varlığı
 • Kimyasalların Mukavemeti

Bu gibi tesislerde çalışan kişi ve yöneticilerin hijyen ve sanitasyon sistemlerini, suyun doğasını iyi biliyor olmaları gerekmektedir.

Süt Üretim Tesislerinde Su Kullanımı Ve Önemi?

Bu gibi tesislerde kullanılan su, hijyen ve sanitasyon işlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Su yeryüzündeki su döngüsü boyunca toprak içerisinden geçerken, toprakta bulunan bitki attıklarında çözünmüş olan karbondioksiti ve mineralleri kendi bünyesine alır. Bundan sonraki süreçte, su içerisinde çözünmüş mineraller barındırır.

Süt üretim tesislerinde kullanılan su, sert su olabilir. Aynı zamanda bu su içerisinde askıda katı partiküller bulunabilir. Su içerisinde bulunan askıdaki maddeleri suyun içerisinden çıkarmak kolaydır lakin suyun sertliğini ortadan kaldırma daha zor bir işlemler gerektirmektedir.

Su İçerisindeki Sertliklerin Sebepleri Nelerdir?

Suyun sertliğine neden olan bazı kimyasal elementler gerekmektedir. Su içerisindeki sertlik 2 kategoriye ayrılmaktadır. 1. Si geçici sertlik 2. Si ise kalıcı sertliktir.

Geçici Sertlik; Bikarbonat iyonları geçici sertliğe sebep olmaktadır. Geçici sertliğe neden olan iyonlar Bikarbonat iyonlarıdır.

Kalıcı Sertlik; Kalıcı sertliğe neden olan iyonlar ise Ca2+ ve Mg2+ iyonlarıdır. Bu iyonların sülfat ve klor ile meydana getirdikleri bileşiklerdir.

Bu iyonların su içerisinde yer almasını sağlayan bileşikler ise Kalsiyum Bikarbonat ve Magnezyum Bikarbonat tır.

En önemli hususlardan bir tanesi kuyu suyu içerisinde bulunan demir ve manganez iyonlarıdır. Bu su ile peynir üretim aşamasında yıkama yapılmamalıdır. Bu gibi kirlilikler yıkama sonrasında peynir üzerinde kırmızı lekeler bırakabilir.

Şu içerisindeki sertlik birimi mg/L olarak belirtilmektedir. Suyun sertlik çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Yumuşak Sular: Yumuşak su olarak belirtilen su 0-60 mg/L olarak belirtilir.

Orta Derecede Sert Sular: Orta derece sert sular 61-120 mg/L olarak belirtilmektedir.

Sert Sular: Sert sular 121-180 mg/L olarak belirtilir.

Çok Sert Sular: Çok Sert Sular 》181 mg/L den fazla olanlardır.

Süt Üretim Tesislerinde Kullanılan Temizlik Kimyasallarının Özellikleri Nelerdir?

Bu tür uygulamalarda kullanılan kimyasallar alkali ve asidik olarak 2 ye ayrılmaktadır. Aynı zamanda bu formlar içerisinde çok farklı kombinasyonlar bulunmaktadır.

Bu kombinasyonların oluşumu aşağıdaki bileşik türlerini içermektedir.

Temizleme Kimyasallarının Fonksiyonel Özellikleri Nelerdir?

 1. Emülsifiye edici sıvı ve katı yağ formlarının, topaklar oluşturularak bir arada tutulmasını sağlamaktadır. Bu sayede emülsifikasyon teşvik edilerek etkili bir temizleme için yuvarlak kur taneciklerini ayrı tutarlar.
 2. Dispersiyonu en engelleyen agregaları ve katı parçacıkları parçalamaktadır.
 3. Topraktan gelen organik ve inorganik bileşiklerin çözündürülmesi sağlanır.
 4. Proteinlerin hidroliz yöntemi ile çözünmesini sağlayan, peptize eden proteinlerin dağılmasını sağlar.
 5. Durulama ve ayırma için bir çözeltinin veya süspansiyonun su ile muamele edilmesi.
 6. Sabun maddesi oluşturabilmek için alkali bir maddenin sabun ile birleştirilmesi sağlanır. Bu sayede çözünür sabunun daha kolay sistemden çıkarılması sağlanır.
 7. Suyun sertliğinin giderilmesi için polifosfatlar ile kompleks bileşikler oluşturulur. Sekestran ajanlar ile yapılan kompleksler su içerisinden daha kolay çıkmaktadır. Etilen Diamin Tetra Asetik Asit (EDTA) gibi bir bileşikle yapılan kompleks şelasyon olarak tabir edilmektedir.
 8. Çözeltinin kirlere daha iyi nüfuz edebilmesi ve kirleri çıkarabilme özelliği gösterebilmesi için çözeltinin yüzey geriliminin düşürülerek ıslatma kabiliyetinin artırılması gerekmektedir. Bu alanda kullanılan kimyasallar yüzey aktif maddelerdir.

Süt Üretim Tesislerinde EDTA Kullanımı Nasıldır?

EDTA’nın süt endüstrisindeki kullanımı genellikle metal iyonlarının giderilmesi ve süt ürünlerinin kalitesinin artırılması için gerçekleşir. EDTA, metal iyonlarının oksidasyonunu engelleyebilir, bu da süt ve süt ürünlerinin raf ömrünü uzatabilir. Metal iyonları oksijenle reaksiyona girdiğinde, oksidatif bozulma ve kötü tatların oluşması riski artabilir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir