Petrol Sahasında Kırıcı Sistemlerin Oluşturulması

Petrol Sahasında Kırıcı Sistemlerin Oluşturulması
Whatsapp ile Paylaşın

Petrol sahalarında karşılaşılan en büyük problemlerden bir tanesi, kullanılan jelin kırılmamasıdır. Bu gibi sulu sistemlerde kırıcı sistemlerin oluşturulması için birçok polisakkarit türü kullanılmıştır. Kullanılan bu polisakkaritler,  Xanthan Gum gibi stabilizör ile kıyaslandığında yetersiz kalmaktadır.

Ksantan sakızı içeren viskozitesi artırılmış sıvıların en etkili şekilde kırılabilmesi için aşağıdaki yöntem uygulanabilir. Elde edilen kırıcı sistem ile sadece viskozite düşüşü sağlanmaz aynı zamanda jel kalıntısını minimum düzeye düşürecek şekilde tam anlamıyla kırılmasını sağlamaktadır.

Petrol Sahasında Viskozite Artırıcılar Ne Amaçla Kullanılır?

Petrol üretimi yapılan tesislerde viskozite artırıcı kimyasalların kullanılmasının en önemli amacı sondaj sıvısı içerisindeki katı partiküllerin hapsedilmesi ve kırıcı sistemin oluşturulmasını sağlamaktadır.

Bu sistemde çakılların hapsedilmesi işleminden sonra jelli yapı kırılır ve sistem içindeki partiküller çökelmektedir.

Kırıcı Sistem Nasıl Oluşturulur?

Üretim sırasında Xanthan Gum partiküllü yapıyı süspanse etmesi amacıyla her hangi bir su içerisinde çözülmektedir. Ve sistem içerisine verilmektedir. Daha sonra gerektiği zaman diliminde bir kırıcı elde etmek için 2 farkli oksitleyici madde, bir tane organik asit ve 2 katalizör yardımı ile oluşturulur.

Sonraki süreçte kırıcı çözelti, sistem içerisinde dolaşan Xanthan Gum (Ksantan sakızı) içeren çözeltiye ilave edilir. Bu sayede kuyu içerisinde dolaşmakta olan sıvının viskozitesinde düşüşe neden olmaktadır. Kullanılan maddelerin miktarlarında meydana gelen değişiklikler tüm sistemde fiziksel ve kimyasal özelliklerde farklı etkilere sebep olabilir.

Kırıcı Sistemin Özelliklerini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Petrol sondajı işlemlerinde kullanılan kırıcı sistemlerin özelliklerinde en etkili faktör organik asit türünde yapılan değişikliktir.

Kırıcı sistemlerin yapısını oluşturan bileşenlerin kombinasyonu yani en az iki oksitleyici kimyasal, bir organik asit ve iki tane katalizör ile viskozitesi Xanthan Gum ile artırılmış sıvının verimli, ivedi ve kusursuz bir şekilde kırılmasını sağlamaktadır.

Burada bahsedilen oksitleyici maddeler sodyum perkarbonat, amonyum persülfattır. Kullanılan organik asit ise sitrik asit monohidrat’tır. Katalizör olarak kullanılan maddeler ise Trietanolamin ve Demir Tuzu dur.

Petrol Sahasında Oksitleyici Kimyasallar Nelerdir?

Klor Dioksit, Hidrojen Peroksit, Ozon, Potasyum Permanganat, Klor

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir