Saç Rengi Açıcı Krem

Whatsapp ile Paylaşın

İnsanlar yaşlandıkça, melanin üretimi yavaşlar ve zamanla daha fazla gri saça sahip olurlar. Ayrıca, saçta daha açık tonlar elde etmek için kimyasal işlemler ile melanin pigmenti değiştirilebilir. Aydınlatma, genellikle ağartıcı olarak da adlandırılan alkali çözelti içinde oksitleyici bir madde ile melanin pigmentlerinin oksitlenmesiyle elde edilir. Kullanılan oksitleyici maddeler, hidrojen peroksit, potasyum perborat sodyum perborat veya perkarbonat’ın amonyum tuzları persülfat ve perkarbonattır.

Oksidatif boyama işlemleri sırasında ağartıcılar da kullanılır. Oksidatif (kalıcı) boya bileşimleri, saça yayılabilen küçük moleküller olan öncü boyaları içerir. Bu moleküller esas olarak üç aromatik bileşik sınıfına aittir: diaminler, aminofenoller ve fenoller. Bunlar, hidrojen peroksit gibi bir oksitleyici ajan tarafından aktive edildiklerinde, daha büyük renkli kompleksler oluşturmak üzere diğer öncülerle reaksiyona girdiklerinde tek başına etkili sonuçlar ortaya çıkaramazlar. Oksidatif saç boyası bileşimleri yaygın olarak, boya öncülerine ve bir peroksit kaynağına ek olarak, çeşitli ek kozmetik ve peroksit dengeleyici maddeler içerir.

Oksitleyici ajanlar, bir pH aralığında oksidatif boya öncülerini aktive edebilir. Bununla birlikte, oksitleyici çözeltinin pH’ını ayarlayabilen bir saç şişirici ajanın (HSA) kullanılmasıyla boya oksidasyonunun daha iyi sonuçlar vereceği bilinmektedir. Bu tür HSA’lar hem peroksitin hem de diğer maddelerin saçta daha iyi emilmesini sağlar. Saç liflerini şişirerek boya oksidasyonunun daha hızlı ve daha kapsamlı gerçekleşmesini sağlar. Çözeltinin pH’ını ayarlamak için kullanılan saç şişirici maddelere örnek olarak amonyak (amonyum hidroksit), peroksit ya da Mono Etanol Amin (MEA) içeren sulu alkali çözeltiler verilebilir.

Saç Rengi Açıcı Kreminde Yer Alan Bileşenler

  1. Fosfat Ester Bileşiği

Fosfat ester bileşiği tercihen yaklaşık 12 ila yaklaşık 22 karbon atomu içeren alkoksillenmiş yağlı alkollerin monoester fosfatları ile yaklaşık 12 ila yaklaşık 22 karbon atomu içeren alkoksilatlanmamış yağlı alkollerin diester fosfatlarının bir karışımını içerir. İyi emülsifiye edici olmasından dolayı kullanılır. Yapılacak olan esterleştirme işlemi sırasında oluşan mono- ila di-fosfat esterlerin oranı, çalışma koşullarına (sıcaklık gibi) ve reaktiflerin başlangıç oranına bağlı olarak belirlenmelidir. Toplam bileşim ağırlığının tercihen en az %0,1’ini ya da %0,2’sini içermektedir.

  • Oksitleyici Ajanlar

Suda çözünebilen peroksijen oksitleyici ajanlar tercih edilmektedir. Standart koşullarda en az 0.1 g, tercihen 1 g, daha tercihen 10 g oksitleyici maddenin 1 litre deiyonize su içinde çözülebileceği anlamına gelir. Oksitleyici ajanlar, melaninin ilk çözünürlüğü ve renksizleştirilmesi için değerlidir ve saç gövdesindeki oksidatif boya öncülerinin polimerizasyonunu hızlandırır.

  • Oksidatif Saç Boyası Öncüleri

Aromatik diaminler, aminofenoller ve bunların türevleri bu bileşimde en çok tercih edilen bileşenlerdir. Bağlayıcılar, aktifleştirilmiş öncüllerin varlığında renkler oluşturabilirken genellikle renksiz moleküllerdir. Öncülerin ve bağlayıcıların seçimi, arzu edilen renklendirmenin rengine, gölgesine ve yoğunluğuna göre belirlenecektir. Öncüler ve bağlayıcılar, kül sarısından siyaha kadar çeşitli tonlara sahip boyalar sağlamak için burada tek başına veya başka ürünlerle kombine edilerek kullanılabilir. Saç boyası bileşimleri genellikle yaklaşık %0.001 ila yaklaşık %10, tercihen yaklaşık %0,1 ila yaklaşık %2 oranında bulunur.

  • Yağ Alkolleri

Mevcut buluşun bileşimleri tercihen R’-OH formülüne sahip bir yağlı alkol içerir, burada R’ dallı veya dalsız alkil veya yaklaşık 12 ila yaklaşık 24 karbon atomuna sahip alkenil gruplarından seçilir. Tercih edilmesi gereken yağlı alkol, setil ve stearil alkolün bir karışımı olan setearil alkoldür. Formülasyonda yağ alkollerinin tercih edilen miktarı toplam bileşimin ağırlığınca yaklaşık %1 ila yaklaşık %5’tir.

  • Ph Tampon Ajanları

Formülasyonda korunması gereken pH aralığı 8 ila 12 arasında bazik bir ortam oluşturulması istenmektedir. Önerilen ise Ph 9.5’tur. Uygun tamponlama maddeleri teknikte iyi bilinmektedir. Formülasyonda ise  amonyak/amonyum asetat karışımı ve Mono Etanol Amin (MEA) yer almaktadır.

  • Ek Bileşenler

Formülasyona ek bileşen olarak saç boyama maddeleri, oksidatif olmayan boyalar, koyulaştırıcılar, çözücüler, enzimler, anyonik, iyonik olmayan, amfoterik ve katyonik  maddeler ya da yüzey aktif maddeler, bakım maddeleri, taşıyıcılar, antioksidanlar, stabilizatörler, perma aktifleri, parfüm, saç şişirme maddeleri ve/veya polimerler dahil edilebilir. Bileşimin viskozitesi en az yaklaşık 1 Pa.s (1.000 cps), daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayan viskozite değeri ise  1 Pa.s ila 10 aralığındadır.

Ürün Folmülü (% W/W)

Bir fosfat ester bileşiği ve bir oksitleyici madde içeren formülasyonda saçın boyanması ve ağartılması için uygun bileşikler kullanılmıştır. Tercihen bileşimler, su içinde yağ emülsiyonu formunda olması beklenmektedir. Bileşimler iyi reolojilere sahiptir ve saçın ağartılmasını ve boyanmasında istenilen sonuçlara ulaşılması sağlanır. Su miktarı, elde edilmek istenen yapıya uygun olarak artırılabilir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir