Titanyum Kaplama Bakımı

Whatsapp ile Paylaşın

Dış Mekanların Yüzeyinde Bulunan Titanyum Bileşimli Kaplama Malzemelerin Renk Değişiminin Önlenmesi ve Renk Giderimi

Titanyum ve titanyum alaşımlı dış yüzey kaplamaları Klorür kaynaklı korozyon oluşturucu maddelerin bulunduğu bölgelerde tercih edilen kaplama maddeleridir. Birçok metalden yapılan Çatı, duvar gibi kaplama malzemelerinin üretiminden sonra belli bir süre sonra Renk değişikliğine maruz kalır. Bu durum metalin Klor’a karşı dayanıklı olup olmaması ile alakalıdır.

Her ne kadar korozyon oluşumu meydana gelmemiş olsa da, Titanyum kaplamalı dış yüzeylerde Renk değişimi meydana gelmektedir. Titanyum malzemenin dış yüzeyine bağlanan bu solma olayı, Titanyum korozyon direncini bozmakta birlikte aynı zamanda estetik açıdan sorun teşkil etmektedir.

Titanyum Dioksit kimyasal olarak kararlı bir bileşiktir. Kolay kolay çözünebilen bir madde değildir. Ancak Nitrik Asit ve Hidroflorik Asit karışımlı bir çözelti ile çözülebilir.

Yukarıda bahsedilen dış yüzeyde meydana gelen renk değişiklikleri sorunları ile mücadele etmek, renk değişikliği tabakasının ortadan kaldırılmadan malzeme üzerindeki yüzey durumunun eski yapısına getirilmesi zordur. Bu nedenle renk değişikliği oluşan titanyum veya titanyum alaşımlı malzemelerin temizlenmesi ve sonrasında renk değişikliğinin önlenmesi gereklidir.

Titanyum Tabakalarının Renk Değişim Direncinin Artırılmasındaki Teknik Nedir?

Titanyum Oksit ve Karbid tabakalarının görüntü bozukluğu olmadan temizlenmesi ve renk değişiminin engellenmesi için yapılan çalışmalarda zayıf asidik yapıya sahip bir temizleme sıvısı hazırlanır. Bu sıvı ile kaplama malzemesinin renksiz bölümlerinin çıkarılması sağlanır.

Kaplama işleminde sonra meydana gelen kuruluk, hidrofilik oksijen ihtiva eden bir hidrokarbon temizleme çözeltisine eklenerek kontrol edilebilir.

Bu işlemlerin ardından, kaplama işlemi sonrasında bir polisaj işlemi yapılarak malzemenin yüzeyi koruyucu bir film tabakası ile bariyer oluşturulur.

Temizleme Maddesinin İçerisinde Yer Alan Kimyasal Grupları Nelerdir?

Temizleme bileşimi bazı gruplar içermektedir. Bunlar;

 • İnorganik Asit
 • İnorganik Asit Tuzu
 • Organik Asit
 • Organik Asit Tuzu
 • Yüzey Aktif Madde
 • Hidrofilik Oksijen İçeren Hidrokarbon
 • Kıvam verici (Koyulaştırıcı)
 • Renk Bozulma Önleyici Madde
 • Florokarbon Reçinesi

Elde edeceğimiz ürünün viskozitesi 100-10000 mPas arasındadır. Bir veya birden çok florokarbon reçine veya daha fazla cilalama maddesi içeriğine sahiptir. Temizlik maddesi ve aynı zamanda renk bozulmasını önleyici madde içerir.

Temizleme Maddesi ve İçerisinde Yer Alan Bileşikler Nelerdir?

Titanyum ve Titanyum alaşımlı malzemelerin temizlenmesi ve renk bozulmasının önlenmesi için temizleme maddesi olarak inorganik flor bileşikleri kullanılabilir.

Malzeme üzerindeki soluk rengin giderilmesi için temizleme maddesi olarak bir Organik Asit veya organik asit tuzu kullanılır. Bunlar; Formik Asit, Oksalik Asit, Sitrik Asit, Laktik Asit, Tartarik Asit, Süksinik Asit, Fumarik Asit, Glukonik Asit, Hidroksibütürik Asit, Edta (Etilendiamintetra Asetik Asit), Hidroksietilen Difosfonik Asit (HEDP) veya bunların sodyum ve Potasyum tuzları kullanılabilir.

Titanyum ve Titanyum alaşımlı malzemelerde renk solmasın ve temizlenmesi için kullanılan bileşimde bir yüzey aktif madde kullanılır. Bu yüzey aktif madde 12 ya da daha büyük Hidrofilik-Lipofilik dengeye sahiptir. Bu anyonik yüzey aktif maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz; Polioksietilenalkil eter Asetik Asitler ve bunların sodyum tuzları. Polioksietilenalkil eter fosforik asitler ve bunların sodyum tuzları ve dialkilsülfosüksinik asitler ve bunların sodyum tuzları.

Renk solmasın önleyici madde içerisinde hidrofilik oksijen içeren hidrokarbon molekülü bulunmaktadır. Bunlar; Mono Etilen Glikol (MEG), Mono Propilen Glikol (MPG), Polipropilen Glikol (Düşük molekül ağırlıklı), Heksilen Glikol, 1,3-Butilen Glikol, Gliserin, Metil Diglikol, Metil Triglikol, Editdiglikol, Etil Triglikol, Butil Diglikol, N-Metil-2-Pirolidon dur.

Renk solmasını giderici madde içerisinde bir kıvam verici (Koyulaştırıcı madde) madde bulunmaktadır. Bunlar; Polivinil Alkol, Metil Selüloz, Hidroksietil Selüloz, Guar Gum, Xanthan Gum, Polivinil Pirolidon (Pvp K-30, Pvp K-90) yer alır.

Titanyum ve Titanyum Alaşımlı malzemenin renk değişikliği oluşmasını engelleyen inhibitör maddesi Metkapto Benzotiyoazol, triazol ve imidazol bazlı bir inhibitör katkı maddesi olabilir.

Bu uygulamada kullanılan florokarbon recinesi bazı grupları içerir. Bunlar; Politetrafloroetil, politetrafloroetilen- hegzafloropropilen kopolimer ve polivinilidenden seçilmektedir.

Parlatma ve temizleme Maddesinin İçerisinde parlatıcı malzeme, silis kumu, silisyum karbür, seryum Oksit, Zirkonyum Oksit, y-Alümina ve Krom Oksit kullanılabilir.

Temizleme Maddesinin Diğer Özellikleri Nelerdir?

Temizleme Maddesinin pH düzeyi yaklaşık 4.0-5.5 arasındadır. Temizleme Maddesinin sökme etkisi bi pH aralığında optimum düzeydedir. Bunun için bu aralıkta tutmak amacıyla alkali bir çözelti yardımı ile dengede tutulabilir. Temizleme çözeltisinin pH ini 4.0-5.5 düzeyinde tutmak için aşağıdaki alkali çözeltiler kullanılabilir.

Titanyum ve Titanyum Alaşımlı Malzemelerde Renk Giderici Ve Solma Önleyici Formül Nasıldır?

Bu uygulamada kullanılabilecek formül aşağıdaki gibidir.

Formül 1

Formül 2

 • Amonyum Biflorür
 • Sodyum Biflorür
 • Amonyum Sitrat
 • Hidroksit Asetik Asit
 • Edta (Etilen Diamin Tetraasetik Asit)
 • Hidroksietandifosfonik Asit (HEDP)
 • Polioksietilen Lauril Eter Asetat
 • Merkaptobenzotiazol Süksinik Asit
 • Trimercapto-S-triazine
 • Polietilen Glikol 300 (PEG 300)
 • Xanthan Gum
 • Saf Su

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir